Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych ...
/

Zajęcia z religii

W tegorocznym programie nauczania religii w przedszkolu: Przychodzimy do Pana Boga, zostały wyodrębnione 4 główne części, podzielone na poszczególne tematy ...
/

Mały Picasso

PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO „MAŁY PICASSO” Autor: Małgorzata KOZIOŁ Wstęp Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku ...
/

Wesołe nutki

Program autorski zajęć z orkiestrą przedszkolną prowadzonych metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, rozszerzony o pomysły własne. Opracowanie i ...
/

Terapia logopedyczna

Mowa jest najbardziej charakterystyczną i istotną cechą człowieka. Kształtowanie jej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Następnie dziecko uczy się ...
/

Koło taneczne

Program koła tanecznego „Roztańczone przedszkolaki” Prowadzące: Magdalena Toksidis, Anna Rudnicka WSTĘP Dziecko już od najwcześniejszych lat odczuwa dużą potrzebę ruchu ...
/
Skip to content