Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Ćwiczenia uaktywniają pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze.

Zajęcia zapewniają dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz tworzą możliwości do ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz pozwalają na odniesienie sukcesu.

Ogólne wskazania terapeutyczne:

 • zachęcanie dziecka do pracy,
 • nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,
 • ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,
 • stopniowanie trudności,
 • niedopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.

Cele ogólne

 1. Stymulowanie rozwoju dziecka.
 2. Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno–motorycznego: percepcji wzrokowej, -percepcji słuchowej, motoryki.
 3. Kształtowanie integracji percepcyjno–motorycznej.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cele szczegółowe

Przygotowanie uczniów do czytania i pisania poprzez kształtowanie i rozwijanie:

 1. Analizy i syntezy wzrokowej.
 2. Analizy i syntezy słuchowej.
 3. Spostrzegawczości.
 4. Orientacji przestrzennej i kierunkowej.
 5. Bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej.
 6. Koordynacji wzrokowo–słuchowo–ruchowej.
 7. Koncentracji uwagi.
 8. Sprawności grafomotoryczne.
Skip to content