Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Praca zdalna

 

Drodzy Rodzice!!!

Od dnia 29.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole przechodzi w tryb pracy zdalnej. Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci rodziców, zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (policja, wojsko, straż pożarna). Rodziców dzieci objętych opieką przedszkola w tym czasie prosimy o wypełnienie oświadczeń. Druki do pobrania u nauczycielek w grupach.

Skip to content