Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2024/2025

 

Informacja dla Rodziców dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 2

 po raz pierwszy od 01.09.2024

 

1) Dla Rodziców dzieci nowo przyjętych odbędzie się spotkanie informacyjne 27.08.2024

o godzinie 16:00. Na spotkaniu zostaną podane wszystkie niezbędne informacje jakie powinien znać rodzic,

który przyprowadzi 01.09 dziecko do przedszkola:

– zasady odpłatności,

– zasady organizacji pracy przedszkola,

– zasady bezpieczeństwa,

– wyposażenie dziecka,

– przydział do grup.

2) Na początku września ok. 10.09.2024 odbędzie się zebranie dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

                                                                                                                                 Zapraszamy

Skip to content