Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Betlejemskie Światełko

 

Tradycją w naszym przedszkolu jest przekazywanie ŚWIATŁA BETLEJEMSKIEGO. Patronat nad ta akcją w całej Polsce sprawuje Związek Harcerstwa Polskiego, a w naszym przedszkolu przy nim czuwa Gromada Zuchowa i zachęca wszystkich do zabrania do domu płomienia Światła Betlejemskiego.

Skip to content