Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

14.04.2021 – gr. IV

 

Temat dnia: Praca reżysera

Witajcie dzieci i Rodzice! Zapraszam na kolejne zajęcia dzisiaj porozmawiamy o pracy reżysera.

1. Na początek trochę ruchu jak zawsze, żeby się obudzić i rozruszać

2. “Reżyser – kto to taki?” – rozmowa z dziećmi. Układamy przed dzieckiem 3 obrazki: rekina, żyrafy i sera. Pod rekinem są 2 kwadraty, pierwszy kolorowy, drugi biały; pod żyrafą – 3, pierwszy kolorowy, pozostałe białe; pod serem – kolorowy prostokąt. Dziecko składa rebus (łączą sylaby oznaczone kolorem) i otrzymuje wyraz reżyser.

rebus

HASŁO: REŻYSER
W rozmowie ustalamy, czym zajmuje się reżyser: wybiera historię, którą chce pokazać – decyduje, o czym będzie film lub przedstawienie; wybiera aktorów do ról; mówi, jak mają grać, jak się poruszać; decyduje nawet o tym, jak mają być ubrani, czyli jakie kostiumy trzeba przygotować. Na koniec każde dziecko kończy zdanie:
Reżyser ma dużo obowiązków, ponieważ…

3. “Reżyser podczas pracy” – zabawa ruchowa. Dziecko – reżyser siada na krześle. W rękach trzyma tubę z papieru. Domownicy to aktorzy; reżyser mówi, jakie czynności mają wykonywać, np. Szybko biegajcie, podskakujcie jak małe piłeczki, skradacie się jak lwy. Co jakiś czas następuje zmiana reżysera.

4. “Casting do filmu” – zabawy matematyczne. Przed zajęciem tworzymy zbiory 9-elementowe:
na jednej półce 9 lalek, na innej 9 samochodów, na stole 9 kredek.

zabawa matematyczna

Poznajemy 9” – zabawa wprowadzająca cyfrę 9. Pokazujemy cyfrę 9 wyciętą z papieru.
Porównuje z kształtem innych cyfr (do których jest podobna, czym się od nich różni, z której strony jest koło, w którą stronę zakręca itp.). Formują jej kształt z drucików kreatywnych.

karta pracy 1
9 rekwizytów” – przeliczanie. Dzieci odszukują w domu te przedmioty, których w jednym miejscu jest 9. Oznaczają je cyfrą 9.
Zadania z 9” – wyszukiwanie w rozsypance cyfry 9, kolorowanie wg własnego pomysłu cyfry 9, zamalowywanie wyznaczonej liczby gwiazdek, pisanie po śladzie cyfry 9

karta pracy 2

5. Praca z książką Liczenie str. 63 – utrwalenie cyfry 9, pisanie cyfry w tunelu, po śladzie, po kropkach i samodzielnie.
• ołówki

6. “Scenariusz od reżysera” – zabawa z elementem kodowania. Zakolorowanie kwadratów wg kodu.
Pusta kratownica oraz zapisany obok niej kod do kolorowania kwadratów. Dziecko koloruje kwadraty na kratownicy zgodnie z kodem i odkrywają, co powstało (cyfra 9).

kwadraty

Rząd 1 – 2, 3, 4 kwadrat zamalować
Rząd 2 – 2, 4 kwadrat zamalować
Rząd 3 – 2, 3, 4 kwadrat zamalować
Rząd 4 – 4 kwadrat zamalować
Rząd 5 – 2, 4 kwadrat zamalować
Rząd 6 – 2, 3, 4 kwadrat zamalować

Dziękuję za dzisiaj. Do jutra !!

Skip to content